Van een vast contract naar payroll

Van een vast contract naar payroll

By : -

Wat verandert er voor mij bij payroll?

Jij beschikt over een heerlijk vast contract. Je bent blij met je baan en kijkt er naar uit jouw werkende levensjaren bij dit bedrijf te slijten. Maar plotseling besluit jouw baas dat hij of zij al zijn of haar personeel onder wil laten brengen bij een payrollbedrijf. Wat betekent dit voor jou? Verandert er nu iets in jouw arbeidsovereenkomst? Kan dit payrollbedrijf jou straks ontslaan, zodat je toch plotseling zonder werk zit? Lees in dit blog wat werken onder payroll voor jouw vaste contract betekent.

Wees gerust, er verandert niks

We kunnen je gelukkig meteen gerust stellen. Wij hebben uitvoerig onderzocht wat het overstappen op payroll nou precies doet met je (vaste) contract. Het antwoord is eenvoudig. Helemaal niks! Je behoudt namelijk gewoon je huidige arbeidsovereenkomst. Alleen de loonbetaling wordt nu door het payrollbedrijf verricht i.p.v. door jouw operationele werkgever. Je krijgt dus geen compleet nieuw contract, jouw vaste contract wordt enkel overgedragen aan jouw nieuwe, juridisch werkgever: het payrollbureau. Bij het overnemen van jouw contract, neemt dit bureau ook alle verplichtingen en verantwoordelijkheden over die eerst behoorden bij de organisatie waarvoor je werkt. De volledige regie over het personeel, zoals wie er aangenomen en ontslagen wordt, hoe er gewerkt moet worden en hoeveel het personeel betaald krijgt, ligt nog steeds bij de operationeel leidinggevende.

Een sterkere band tussen werkgever en werknemer

Soms wordt gedacht dat werken onder payroll een nadelig effect heeft op de band tussen een werkgever en werknemer. De werknemer werkt nu immers ook onder het payrollbureau. Het tegendeel is gelukkig waar. Omdat de werkgever zich nu niet meer bezig hoeft te houden met de personeels-, salaris- en arbo-administratie, heeft deze veel meer tijd, energie en ruimte een gedegen relatie met zijn of haar werknemers op te bouwen. De werkgever kan beter controleren hoe de sfeer in het bedrijf is, hij of zij kan vaker een praatje maken met de collega’s om te achterhalen wat deze mensen beweegt en er kunnen sneller stappen gezet worden om aanpassingen, die de werknemers hebben aangedragen, door te voeren. Kortom, volop voordelen!

Zeg ook ‘ja’ tegen payroll

Dus heb jij opgevangen dat jouw baas jou en andere collega’s onder wil brengen onder payroll? Maak je dan niet druk. Voor jou verandert er niets. De dagelijkse gang van zaken blijft hetzelfde, jouw contract blijft hetzelfde en ook jouw salaris wijzigt niet. Het enige dat voor jou verandert, is dat je nu altijd correct en tijdig uitbetaald wordt door het payrollbedrijf. Kortom, zeg ook ‘ja’ tegen payroll en ga direct naar www.hsupayrollservices.nl voor meer informatie.